Mijn naam is Tanja Schuak-Rozeman, logopedist bij Logopedie Rozeman. Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ik ben in geschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Ik heb ervaring opgedaan in de verpleeghuiszorg en revalidatie. Mijn aanpak is zoveel mogelijk afgestemd op de dagelijkse praktijk, het beroep, en op de mogelijkheden en interesses van de cliënt. Zo komen we samen tot een persoonlijk behandelplan, dat voor iedere cliënt weer anders is. Transparantie en doelmatigheid zijn hierbij kernwoorden. U kunt rekenen op een professionele aanpak in een toegankelijke en persoonlijke setting.

Meer informatie over uw zorgverlener

Tanja is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 99912386091. In dit register wordt vastgelegd of een zorgverlener voldoet aan de opleidingseisen van de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

 

Specialisaties

Larynxmanipulatie

Larynxmanipulatie is een therapievorm, die voornamelijk wordt gebruikt bij stem- en slikstoornissen. Deze therapie gaat uit van de spanning van de diverse spieren en de invloed hiervan op de larynx. De larynx bestaat uit diverse structuren die onderling aan elkaar vastzitten met ligamenten en spiertjes. Hiernaast hangt de larynx los in de hals en deze wordt enkel op de plek gehouden met spieren aan de benige structuren zoals het borstbeen, de schedel, de onderkaak en de wervels in de nek. Door deze constructie is de spanning van de spieren zeer bepalend voor de stand van de larynx. Hierdoor kan een verkeerde spanning (tonus) van de spieren leiden tot klachten m.b.t. de beweeglijkheid van de larynx.

Kinesio taping

Kinesiotaping is ontwikkeld als een behandelmethodiek om gewricht- en spierweefsel te corrigeren, steun te geven aan spieren en gewrichten, pijn te dempen en oedeem te verwijderen. In veel fysiotherapeutische praktijken heeft de tapetechniek als ondersteunende maatregel al een een vaste plek binnen de behandelprotocollen verworven.

Ook in de logopedische therapie blijkt Kinesio taping een waardevolle aanvulling bij de behandeling van keelklachten, stemklachten, gespannen spieren (rondom larynx, schouders, buik en rug), pijnklachten en problemen met slikken.

Methode Tan-Söderbergh bij dysfatische ontwikkeling / taalontwikkelingsstoornis

De methode Tan-Söderbergh gaat uit van visuele ondersteuning van de gesproken taal middels tekeningen en het geschreven woord. De belevingswereld van het kind staat in deze methode centraal. De daaraan gekoppelde spraak en taal bepaalt, binnen het theoretisch kader, de inhoud van de therapie.