Logopedie Rozeman heeft geen wachtlijst.

Meenemen bij de eerste afspraak

Bij de eerste afspraak dient u mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs
  • Een geldig bewijs van inschrijving van uw zorgverzekering
  • Indien van toepassing, een verwijsbrief van uw (huis)arts

Verwijzing en directe toegang

Logopedie is met ingang van 1 augustus 2011 direct toegankelijk: u heeft geen verwijsbrief van de (huis)arts meer nodig. De directe toegankelijkheid (DTL) wordt echter niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Daarom moet u soms toch voor een verwijsbrief zorgen.

Behandeling aan huis

Kunt u niet naar de praktijk komen? Dan komt de logopedist bij u aan huis. Hiervoor is een verwijzing nodig van de (huis)arts.

Identificatieplicht

In de gehele zorgsector geldt een identificatieplicht om fraude en medische fouten te voorkomen. Zonder geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) kunt u geen (logopedische) zorg ontvangen. Ga voor meer informatie naar www.rijksoverheid.nl

Afmelden

Gemaakte afspraken kunt u alleen telefonisch annuleren (spreek eventueel het antwoordapparaat in). Afspraken dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Tarieven

Logopedie zit in het basispakket van elke zorgverzekering, maar valt wel onder het eigen risico.

Tarieven 2019:

Reguliere individuele behandeling € 42,50
Reguliere behandeling, bij u thuis € 67,50
Screening bij directe toegang € 25,00
Eenmalig logopedisch onderzoek € 127,50

Logopedie Rozeman heeft contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars. De rekening wordt rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De tarieven die met de zorgverzekeraars zijn afgesproken kunnen afwijkend zijn van de hierboven genoemde tarieven. Voor de eerste afspraak geldt het dubbele tarief.

Bekijk hier de uitgebreide prijslijst: Prijslijst Logopedie Rozeman 2019

Download hier de betalingsvoorwaarden.

Wat als ik niet tevreden ben met een behandeling?

Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici.

Download hier de Klachten- en geschillenregeling.

Privacyverklaring

Elke zorgverlener verwerkt medische gegevens van patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In het privacyreglement kunt u lezen welke persoonsgegevens er verwerkt worden en waarvoor. Tevens staat in het privacyreglement opgenomen welke rechten u hebt.